register / top 100


register / top 100

noty / taby / akordy
schémy / teória

škola hry / spevníky
koncerty - festivaly

nápady na zlepšenie
Hudobné novinky
Najpredávanejšie CD
Najpredávanejšie DVD
Podľa žánru:
ROCK - POP - METAL - JAZZ
- KLASIKA - COUNTRY

spevníky / škola hryOchrana osobných údajov - Supermusic.sk:
Ochrana osobných údajov - Supermusic.sk:

Prehlásenie Prevádzkovateľa

Internetový portál SuperMusic.sk prevádzkuje SUPERSHOP s.r.o. Jablonova 36 949 05 Nitra, IČO 50513443. Ako prevádzkovateľ prehlasuje že údaje získané od zákazníkov nie sú poskytované tretím osobám.

Nakladanie s Vašimi údajmi

na našom portáli zbierame iba nasledujúce údaje s uvedeným výhradným účelom:

Emailová adresa a SuperMusic.sk

Vaša emailová adresa sa zaznamenáva v našom zabezpečenom systéme ako prihlasovací login Vášho konta. S ňou sa u nás prihlasujete, heslo ku kontu obdržíte v prvom mailíku od nás. S týmto heslo a emailom sa prihlasujete iba na našich stránkach.

Všetky údaje sú po odoslaní uložené v zabezpečenom formáte v našej databáze a prístup k ním majú iba naši zamestnanci ktorí sú náležite poučení o zaobchádzaní s nimi a viazaní mlčanlivosťou.

Databázu Vašich údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Registrovaním nám potvrdzujete poskytnutie údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Štatistika - webový portál SuperMusic.sk
Prevádzkovateľ poskytuje súhrnné štatistické informácie o návštevnosti servera formou auditu TOPLIST avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov. Takisto poskytujeme údaje o počte zákazníkov a obrate, tie údaje sú však iba súhrnné pre komerčné účely a prezentáciu obchodnej činnosti.

Nakupovanie v eshope
V prípade záujmu o nákup titulov na podstránkach shop.supermusic.sk, ste presmerovaný do iného oddeleného systému SuperShop.sk. Pravidlá zberu údajov v tomto internetovom obchode si podrobne môžte preštudovať tu: SuperShop.sk - ochrana osobných údajov